میدونَم

میدونَم یک وبلاگ پیدا کننده سوالات شماست.

معنی بیماری

معنی درنده خوراکی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : شیر.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

 

 

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی شاخه ای از علم زیست شناسی

معنی شاخه ای از علم زیست شناسی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : فیلوژنتیک.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی اسب تندرو

معنی اسب تندرو را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : نوند, یکران.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی پیوسته و پیاپی

معنی پیوسته و پیاپی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : متوالی.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی ناحیه آلمانی

معنی ناحیه آلمانی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : رور.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی جوش چرکی

معنی جوش چرکی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : کورک.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی انجیر به عربی

معنی انجیر به عربی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : تین.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی از شهرهای استان خراسان شمالى

معنی از شهرهای استان خراسان شمالى را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : شیروان، بجنورد.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی عتاب و پرخاشگری

معنی عتاب و پرخاشگری را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : خشونت, تشر-تندخویی.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی اثر گی دومو پاسان

معنی اثر گی دومو پاسان را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : هورلا, هورلا.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۰۶ بهمن ۹۹ ، ۱۶:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت