میدونَم

میدونَم یک وبلاگ پیدا کننده سوالات شماست.

معنی کارگردان سریال گلریزان

معنی کارگردان سریال گلریزان را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : مسعود رشیدی.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی از استان های شمال ایران

معنی از استان های شمال ایران را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : مازندران.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی چشمگیر

معنی چشمگیر را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : برجسته.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی وصله هنری

معنی وصله هنری را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : رفو.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی از گل های خوراکی

معنی از گل های خوراکی را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : گل محمدی، بهارنارنج، گل گاو زبان.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی کارگردان سریال آوای باران

معنی کارگردان سریال آوای باران را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : حسین سهیلی زاده.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی محمد صلاح

معنی محمد صلاح را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : بازیکن تیم فوتبال لیورپول.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی حیرت انگیز

معنی حیرت انگیز را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : محیر.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی خودروی اشراف قدیم

معنی خودروی اشراف قدیم را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : کالسکه.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت

معنی تصویر برداری از اندام داخلی بدن

معنی تصویر برداری از اندام داخلی بدن را از وبلاگ “میدونَم” پیدا کنید.

جواب این سوال:

جواب : سونوگرافی.

لطفا نظرتان را در مورد این پست ارسال کنید.

۲۶ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده سایت